KVKK

KVKK

Informatie over de bescherming van persoonsgegevens;

{{Name}} Wij hechten veel belang aan de verwerking en bewaring van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens nr. 6698 ("Wet"). Wij willen onze klanten graag informeren over ons doel en de methoden voor het verzamelen, verwerken en overdragen van persoonlijke gegevens en, dienovereenkomstig, over uw rechten die voortvloeien uit de wet.

1. Methoden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

{{Name}} Als verwerkingsverantwoordelijke, in het kader van onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving; Om u in staat te stellen te profiteren van de diensten van onze merken, om u na uw goedkeuring te informeren over onze campagnes, om uw suggesties en klachten vast te leggen, om betere servicenormen voor u te creëren, {{Name}} Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens mondeling, schriftelijk of elektronisch via websites, sociale mediakanalen, mobiele applicaties en soortgelijke middelen, voor doeleinden zoals het bepalen en implementeren van commerciële en zakelijke strategieën.

2. Verwerking van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

{{Name}} Als verwerkingsverantwoordelijke, via onze callcenters, schriftelijke communicatiekanalen, sociale mediapagina's, mobiele communicatiekanalen, in-store communicatiekanalen en/of allerlei soorten kanalen, maar niet beperkt tot deze; Uw persoonsgegevens en/of bijzondere persoonsgegevens die wij met uw toestemming hebben verkregen, kunnen geheel of gedeeltelijk worden verkregen, vastgelegd, bewaard, opgeslagen, gewijzigd, bijgewerkt, periodiek gecontroleerd, herschikt, geclassificeerd, zolang dit voor het doel noodzakelijk is. waarvoor ze worden verwerkt of gedurende de door de relevante wet vereiste periode kunnen worden gehandhaafd, in geval van wettelijke of dienstgerelateerde feitelijke vereisten {{Name}}’Het kan worden gedeeld/overgedragen met particuliere rechtspersonen waarmee het bedrijf samenwerkt, of openbare instellingen en organisaties waartoe het wettelijk verplicht is, en/of relevante externe natuurlijke personen/rechtspersonen die in Turkije of in het buitenland wonen, en het kan overgedragen naar het buitenland in geval van juridische of dienstgerelateerde feitelijke vereisten.

{{Name}} Om haar klanten in staat te stellen te profiteren van de diensten van onze merken, om u na uw goedkeuring te informeren over onze campagnes, om uw suggesties en klachten vast te leggen, om betere servicenormen voor u te creëren, {{Name}} Wij willen u ervan op de hoogte stellen dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken voor doeleinden zoals het bepalen en implementeren van commerciële en zakelijke strategieën en in ieder geval in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 6698 en relevante wetgeving.

3. Overdracht van persoonlijke gegevens

{{Name}}, alleen uw persoonlijke gegevens in kwestie; Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of binnen het kader van de veiligheids- en vertrouwelijkheidsprincipes gespecificeerd in de wet, in het land en in het buitenland, op voorwaarde dat de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden genomen, worden de activiteiten van het bedrijf uitgevoerd en wordt de zakelijke relatie tussen gegevenseigenaren en onze klanten en/of het daartoe houden van bijeenkomsten, dienstverlening, om kansen en mogelijkheden te bieden en de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen; Onze groepsmaatschappijen, zakenpartners, klanten, leveranciers, accountantskantoren waarmee wij overeenkomsten hebben en aan wie wij diensten verlenen als gevolg van onze activiteiten, of publieke instellingen of organisaties die op grond van een wettelijke verplichting bevoegd zijn om deze gegevens op te vragen, kunnen met andere relevante autoriteiten, inclusief maar niet beperkt tot.

4. Rechten van de eigenaar van persoonlijke gegevens opgesomd in artikel 11 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens ("Wet")

{{Name}} Het zal reageren op de volgende verzoeken van relevante personen:

A) {{Name}}’Om te weten te komen of er al dan niet persoonsgegevens over hen worden verwerkt en welke persoonsgegevens zij verwerkt,

b) Het ontvangen van informatie over de doeleinden van de verwerkingsactiviteit,

C) {{Name}}’Het kennen van de derde partijen aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven in binnen- of buitenland,

d) Het verzoeken om correctie van persoonsgegevens als deze onvolledig of onjuist zijn verwerkt,

e) Verzoeken om verwijdering of vernietiging van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet,

f) In geval van verzoek tot correctie, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens; Verzoeken om de uitgevoerde transacties mee te delen aan derden aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven,

g) Om bezwaar te maken tegen het ontstaan ​​van een resultaat tegen de persoon door de verwerkte gegevens uitsluitend via automatische systemen te analyseren, en

h) Het ontvangen van een kopie van uw persoonlijke gegevens.

Met uw opmerkingen en vragen kunt u bij ons terecht.

Adres: {{Name}}

Telefoon: {{Phone}}

Meris Nee: {{MersisNumber}}

Belastingadministratie: {{TaxOffice}}

Btw nummer: {{TaxNumber}}

Adres: {{Address}}

Mail: {{EMail}}

Privacy en veiligheid

{{Name}} Online Shop vraagt ​​een aantal van uw persoonlijke gegevens (naam, leeftijd, interesses, e-mail, enz.) om haar klanten een betere service te kunnen bieden. {{Name}} Deze informatie verzameld op de servers van de Online Shop wordt alleen gebruikt in periodieke campagnestudies, waarbij speciale promotionele activiteiten voor klantprofielen en klantclassificatiestudies worden ontworpen, gericht op het voorkomen van het verzenden van ongevraagde e-mails. {{Name}} Het wordt gebruikt binnen de Online Shop. {{Name}} De Online Shop deelt de uit de lidmaatschapsformulieren verzamelde informatie niet met derden zonder medeweten van het betreffende lid of anderszins, en gebruikt of verkoopt deze niet voor commerciële doeleinden voor andere doeleinden dan activiteit.

Klantinformatie kan alleen aan officiële autoriteiten worden bekendgemaakt als deze informatie door de officiële autoriteiten wordt opgevraagd en in gevallen waarin deze verplicht is een verklaring af te leggen aan de officiële autoriteiten in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke dwingende wetgeving.

Alleen de klant heeft toegang tot alle informatie die de klant in het systeem invoert, en alleen de klant kan deze informatie wijzigen. Het is voor niemand anders mogelijk om deze informatie in te zien en te wijzigen. Uw op de betaalpagina gevraagde creditcardgegevens worden op geen enkele wijze gebruikt om de veiligheid van onze gewaardeerde klanten op het hoogste niveau te houden. {{Name}} Het wordt niet bewaard op de servers van de Online Shop of de bedrijven die deze bedienen. Alle transacties zijn op deze manier te betalen {{Name}} Het wordt via de Online Shop-interface tussen de bank en uw computer verstrekt.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden of informatie die op uw computer of mobiele apparaat (zoals een smartphone of tablet) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt.

We gebruiken cookies om onze Sites gebruiksvriendelijker te maken en ze af te stemmen op uw interesses en behoeften. Websites kunnen deze cookiebestanden lezen en schrijven, zodat belangrijke informatie over u wordt onthouden (zoals het onthouden van uw voorkeursinstellingen) om herkend te worden en u een geschiktere website aan te bieden.

Cookies helpen ook uw toekomstige bewegingen op onze Sites te versnellen. Daarnaast kunnen we cookies gebruiken om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze sites om te begrijpen hoe bezoekers onze sites gebruiken en om het ontwerp en de bruikbaarheid van onze sites te verbeteren.

{{Name}}

Adres: {{Address}}

Telefoon: {{Phone}}